Opis

Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji
„Pro Civitas” to: -
kształcenie w zawodach potrzebnych na rynku pracy oraz zdobycie UPRAWNIEŃ
PAŃSTWOWYCH,- zajęcia
prowadzone przez praktyków w danej dziedzinie,- szansa na
zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki, umowy partnerskie z
najlepszymi ośrodkami medycznymi w zakresie praktyk i staży,-
elastyczność i nowoczesność w podejściu do edukacji osób dorosłych,-
transparentność w zakresie kosztów nauki – NAUKA CAŁKOWICIE ZA DARMO (pisemna
gwarancja bezpłatności),- działanie
– wspieramy aktywność poza szkołą w obszarze eventów dobroczynnych,
wolontariatu, akcji społecznych w zakresie poszanowania osób chorych,
niepełnosprawnych, starszych. Zdecyduj, czy chcesz za darmo zdobyć zawód
państwowy? Czy chcesz zdobywać wiedzę i rozwiązywać problemy w pozytywnej
atmosferze? Proponujemy Ci wyższy wymiar edukacji!Dołącz do nas i bądź PRO! Zdobądź zawód: OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)procivitas.edu.pl/rodzaje-szkol/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny Opiekun
medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo –
pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań
opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej
i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja
przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich. Praca:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach
opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych
ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w
środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających
na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Szkoła całkowicie bezpłatna:0 zł -
wpisowe0 zł -
czesne0 zł -
legitymacja i indeks0 zł -
zaświadczenia0 zł -
egzaminy i poprawki Żadnych kar
za zerwanie umowy, czy niską frekwencję! Zapisz się już dziś:
procivitas.edu.pl/rekrutacjalub odwiedź
nas:Centrum
Edukacji "Pro Civitas” – Szkoły Policealne w Kielcachul.
Paderewskiego 9/4 w Kielcach, naprzeciwko CitiParkprocivitas.edu.plfacebook.com/szkolaprocivitas