Obywatele Ukrainy wjeżdżają do UE bez wizy

Od 11 czerwca 2017 r., obywatele Ukrainy mogą dostać się na teren Unii Europejskiej bez wizy. Do wjazdu wystarczy paszport biometryczny i spełnienie warunków wjazdu określonych w przepisach strefy Schengen. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

AKTUALNOŚCI
13. Nov 2018
722 wyświetleń
Obywatele Ukrainy wjeżdżają do UE bez wizy

Od 11 czerwca 2017 r., obywatele Ukrainy mogą dostać się na teren Unii Europejskiej bez wizy. Do wjazdu wystarczy paszport biometryczny i spełnienie warunków wjazdu określonych w przepisach strefy Schengen. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Oprócz okazania paszportu biometrycznego, obywatel Ukrainy musi podać cel i warunki swojego pobytu w UE. Musi też dysponować potrzebnymi środkami. Ruch bezwizowy nie dotyczy osób, którym już raz odmówiono wjazdu, lub które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pobyt krajach Unii bez wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wliczają się do tego także poprzednie pobyty krótkoterminowe  cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również te sprzed 11 czerwca).

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą podjąć pracę na terytorium Polski. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W szczególnej sytuacji będą osoby, które złożyły do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Mają one w paszporcie tak zwaną stampilę, która upoważnia je do pobytu w Polsce, ale nie do przekroczenia granicy. Jeśli w trakcie postępowania o zezwolenie na pobyt wrócą na Ukrainę, np. aby odwiedzić rodzinę, to przy ponownym wjeździe do Polski obejmą ich te same zasady co wszystkich. Muszą mieć paszport biometryczny, podać cel i warunki pobytu oraz dysponować odpowiednimi środkami.

Ważne jest, że 90-dniowy okres pobytu bez wizy jest liczony w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy dobiegnie on końca, osoba czekająca na zezwolenie na pobyt płynnie przejdzie na uprawnienia, które wynikają z posiadania stampili. Oznacza to też, że jeśli taka osoba będzie chciała ponownie wjechać do Polski po wizycie na Ukrainie, może okazać się, że wyczerpała już limit 90 dni w 180-dniowym okresie. W takim wypadku będzie ona potrzebowała wizy długoterminowej.

Obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy to konsekwencja wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.)

Informacja ze strony mswia.gov.pl

Komentarze

Nie dodano żadnych komentarzy do tego posta

Dodaj nowy komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać nowy komentarz